Qrius Jongerenonderzoek

QRIUS JONGERENONDERZOEK 2011
Het onderzoek ‘Jongeren’ is al twintig jaar het meest volledige en onafhankelijke onderzoek naar de leefwereld van jongeren in Nederland. Sinds 1991, toen het eerste ‘Jongerenonderzoek’ werd uitgevoerd, zijn de gegevens uit het onderzoek de norm voor jongerenmarketing als het gaat om bijvoorbeeld bereikcijfers, mediagedrag en mediagebruik.  

Participanten
Het onderzoek is vanaf het begin georganiseerd in samenwerking met participanten. In de loop der jaren is de samenstelling van de participanten bepaald door ontwikkelingen in de jongerenmarkt. Waren het twintig jaar geleden nog vooral de ‘traditionele’ media die affiniteit hadden met de jongerenmarkt, inmiddels variëren de participanten van mediabedrijven tot online aanbieders. Kortom, de jongerenmarkt is interessant voor een steeds grotere groep aanbieders. 

Deelname Schoolboards
Clear Channel is in 2009 voor het eerst betrokken geweest bij het jongerenonderzoek. Met de Schoolboards is Clear Channel een serieuze partner als het gaat om het bereiken van jongeren in de kern, namelijk binnen de leeromgeving.

Dagbereik
Uit het onderzoek ‘Jongeren’ blijkt dat het dagbereik van Schoolboards, op de scholen waar ze hangen, in de leeftijdsgroep van 12 t/m 19 jaar rond de 80% ligt. Voor de geijkte jongerenmedia (o.a. MTV, Radio 538, Facebook) ligt het dagbereik voor dezelfde leeftijdsgroep tussen 2% en 59%. Door het plaatsen van een commerciële uiting gericht op jongeren via een Schoolboard, is er geen waste. 

Het dagbereik van Studi’s, op de universiteiten en hogescholen waar deze hangen, ligt rond de 60%. Het dagbereik voor overige populaire jongerenmedia ligt tussen de 5% en 64%.

Om een goed idee te krijgen wat de Clear Channel Schoolboards en Studi’s doen ten opzichte van overige populaire jongerenmedia, is een vergelijking gemaakt met websites, social media en diverse tv- en radiozenders. Tevens is de contactkans met de Schoolboards vergeleken met de leeskans van een aantal jongerenmagazines. In de schema’s hieronder staan de resultaten.

Bereik Schoolboards & Studi’s

 

  Schoolboards Studi's
Dagelijks 78% 60%
Wekelijks 90% 85%
Minder vaak 7% 14%
Nooit 3% 1%
Bron: jongeren 2011, Qrius    Resultaten bereik Schoolboards t.o.v. andere jongerenmedia

Vo en mbo
Dagelijks Wekelijks Minder vaak Nooit
Schoolboards 78% 90% 7% 3%
MTV 11% 51% 23% 27%
Comedy Central 15% 47% 21% 32%
Radio 538 12% 38% 17% 45%
Radio 3FM 9% 22% 13% 65%
Q-music 10% 38% 19% 43%
Facebook 49% 58% 3% 39%
Hyves 59% 74% 4% 22%
Scholieren.com 2% 9% 27% 64%Resultaten bereik Studi’s t.o.v andere jongerenmedia

Hbo en wo
Dagelijks Wekelijks Minder vaak Nooit
Studi's 60% 85% 14% 1%
MTV 5% 32% 33% 35%
Comedy Central 8% 30% 29% 41%
Radio 538 6% 32% 25% 43%
Radio 3FM 9% 32% 17% 51%
Q-music 5% 24% 25% 51%
Facebook 64% 75% 4% 21%
Hyves 46% 57% 2% 40%
Nu.nl 26% 38% 36% 25%

 

Twitter - Follow Us!

twitter_icon
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies
Accepteer Accepteer niet
Nieuwsbrief