Voor elke reclamecampagne is in principe een groot aantal partijen betrokken en geldt derhalve een aantal verschillende contracten en vergoedingsregelingen tussen die partijen. Elke campagne is anders en kan onder andere een adverteerder, reclamebureau, media(inkoop)bureau en/of media-exploitant omvatten. Vanwege de relaties tussen de verschillende partijen kunnen contracten en afspraken aanleiding zijn tot mogelijke verwarring over commissies, kortingen, prijsverlagingen, vergoedingsregelingen en betalingen.

Het is gebruikelijk in de buitenreclamebranche dat media-exploitanten kortingen over de reclamebestedingen aanbieden aan reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. In de praktijk zijn deze kortingen, die per exploitant kunnen variëren, het resultaat van onderhandelingen met reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. Binnen de branche worden deze provisieafspraken vertaald naar een korting op de totale reclamebestedingen.

Media-exploitanten, waaronder Clear Channel, kunnen in bepaalde gevallen door reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus gevraagd worden naast de provisieafspraken volumekortingen toe te kennen, die voornamelijk het volume van de geplaatste opdrachten binnen een bepaalde periode (doorgaans een kalenderjaar) weergeven. Naar alle waarschijnlijkheid variëren deze afspraken tussen media-exploitanten en reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. De afspraken, inclusief de vooruitstrevende commissietarieven, die Clear Channel hierbij hanteert kunnen voor bepaalde reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus een materieel percentage van de totale jaarlijkse waarde van hun opdrachten weergeven.

Wij pleiten binnen de buitenreclamebranche voor transparantie in commissies, kortingen, prijsverlagingen, vergoedingsregelingen en betalingen. Wij adviseren opdrachtgevers derhalve contact op te nemen met het betreffende reclamebureau en/of media(inkoop)bureau om informatie te verkrijgen over afspraken die voor hen relevant zijn.

Twitter - Follow Us!

twitter_icon
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies
Accepteer Accepteer niet
Nieuwsbrief